Kuukauden ulkoiluteko: Haminaan uusia polkuja

Haminan Ladun yhteistyö kaupungin kanssa on poikinut uusia ulkoilureittejä. Nyt kävelijätkin pääsevät talvella laavulle tulistelemaan.

Haminan Ladun hieno idea, aktiivisuus ja yhteistyö kaupungin kanssa poiki nopeasti uusia ulkoilureittejä. Syntyi mm. Haminan ensimmäinen metsässä kulkeva talvikävelyreitti. Kesäkäyttöä varten reitille rakennettiin monta siltaa kosteiden paikkojen ylityksiin. Maastoon merkitty reitti löysi nopeasti paljon kävijöitä ja sai ansaitsemaansa huomiota. Reitti on pääasiassa raivattu metsään. Maasto on vanhaa istutettua metsää, avohakkuualuetta ja kalliota.

Tallinmäen maastossa, Haminan kaupungin itäpuolella on käytössä 5 ja 10 kilometrin valaistut ladut. Jälkimmäinen valaistiin vuonna 2020. Hiihtolatujen kunnostaminen toi paikalle paljon uusia hiihtäjiä. Teirikalliolle tehtiin laavu kesällä 2020. Kesällä laavulle pääsi hiihtoladun pohjaa pitkin kävellen, mutta talvella sinne ei ollut kävelyreittiä, eikä kävely hiihtoladun vieressä tullut kysymykseen. Muut kuin hiihtäjät jäivät siis talvisin ilman tulipaikkaa.

Reijo Rantakari, Haminan Ladun aktiivitoimija sai tammikuussa 2021 ajatuksen, että tehdään metsään polku, jota pääsee talvisinkin Tallinmäeltä Teirinkallion laavulle. Asiaa vietiin eteenpäin varaamalla tapaaminen Haminan muutosjohtaja Simo Kaksosen kanssa. Tapasimme hänet helmikuun alussa – innostus oli suuri ja vastaus: ”Aloitetaan huomenna!”

Niinpä aloitimme talvipolun raivauksen heti talkoilla. Kävelimme, hiihdimme ja käytimme liukulumikenkiä ja tavallisia lumikenkiä maaston tamppaamiseen. Reitti tehtiin kaupungin maalle, ja saimme kaupungilta apua reitin merkitsemiseen. Kuukauden kuluttua pidimme avajaiset. Polku sai hyvän suosion ja se oli kävelijöiden ja koiranulkoiluttajien käytössä koko kevättalven. Palautetta saimme runsaasti radion, lehtien ja somen kautta.

Jo alun perin oli tarkoitus, että keväällä lumen sulamisen jälkeen jatkamme reittien kunnostusta ja teemme uuden osuuden, jolloin syntyy noin 5 kilometrin rengasreitti.

Huhtikuun puolivälissä aloitimme raivaustyöt raivaussahalla ja -saksilla sekä moottorisahalla. Poistimme kannot ja puut sekä ohuet oksat uudelta reitiltä.

Kartoitimme kosteat paikat ja niihin rakennettiin sillat. Siltoja tuli kaikkiaan kuusi ja lisäksi pari pienempää siltaa. Siltojen rakennusaineet, jotka olivat kierrätyspuuta, toimitettiin kaupungin toimesta mahdollisimman lähelle rakennuspaikkaa. Kansirakenteet sahattiin määrämittaan kaupungin varikolla, ja siltatarvikkeet vietiin kohteeseen pakettina. Sillat rakennettiin pääosin yhden viikonlopun aikana.

Välimatka- ja reittimerkit on kiinnitetty aitapylväisiin. Reitistä valmistui kartta jo alkumetreillä, kartan valmisti Leo Pernu. Haminan kaupungilta saimme lainaan työkaluja. Muuten kalusto oli talkoolaisten omaa tai Haminan Latu hankki ne. Reijo Rantakari piti yhteyttä talkoolaisiin, Haminan kaupungin Liikuntatoimeen ja mediaan. Liikuntatoimen henkilöstöllä oli tärkeä rooli hankkeen onnistumisen kannalta.

Talkoolaisia oli töissä kerralla 2–7 henkilöä, yhteensä 10 kaikkiaan. Urakka oli iso talkoolaisten määrään nähden. Talkootunteja kertyi 500.

Reitin ylläpidosta tullaan sopimaan Haminan kaupungin ja Haminan Ladun kesken.

Haminen ulkoilureittiprojekti on erinomainen esimerkki siitä, kuinka toisinaan onnistutaan tekemään nopealla aikataululla ja ketterästi yhteistyössä kaupungin ja vapaaehtoisten kesken uusia, houkuttelevia ja saavutettavia ulkoilupaikkoja kaikkien iloksi. Tarvitaan hyvä idea ja halua toteuttaa se!

Teksti ja kuva: Oivi Joffel