Muu toiminta

 

YLEISTÄ

Haminan Latu ry järjestää jäsenilleen sekä suurelle yleisölle ensisijaisesti vapaassa luonnossa tapahtuvaa kunto- ja virkistysliikuntaa.

Yhdistyksen toimintamuotoina ovat pyöräily, melonta, retket, latuväen jumppa ja lastentoiminta. Eri toimintamuodoilla on toimikunnat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa kysynnän mukaan. Osallistutaan ja tehdään yhteistyötä osallistumalla Suomen Ladun teemapäiviin, Kymi-Vuoksen latualueen ja lähialueen latuyhdistysten toimintaan.

 

Latulaisen jumppa

Jumppa järjestetään kerran viikossa talvikautena.

Lastentoiminta

Lasten retkitoiminnan edistämiseksi seutukunnalla teemme yhteistyötä päiväkotien, esikoulujen ja koulujen, eri järjestöjen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Uusia lastentoiminnan muotoja suunnitellaan Suomen Ladun ideoiden ja Haminan kaupungin liikuntatoimen kanssa.

Koulutus

Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin esim. Suomen Ladun koulutukset, Melonta- ja Soutuliiton Euro Paddle Pass – koulutus. Pyrimme osallistumaan VAPEPA-kurssille tai etsintäharjoituksiin. Pyritään käyttämään Suomen Ladun tarjoama etu; 2 ilmaista koulutuspaikkaa/yhdistys toiminnan mukaan.

Yhteistyö

Teemme aktiivista yhteistyötä Haminan kaupungin nuorisopalvelujen, päivähoidon, koulu- ja kulttuuritoimen kanssa. Järjestöistä, Haminan lasten ja nuorten kerhotoiminnan tuki ry, Eläkeliiton, VeVen Innostus, Tykän matkailutila ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Monipuolista yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson retkeilyjärjestöjen, Kymi-Vuoksen latualueen, lähialueen latuyhdistysten kanssa jatketaan ja kehitetään mm. yhteistä tiedotusta, kokoontumisia ja retkiä.

Jäsenistö

Pyrimme pitämään jäsenmäärän vähintään entisellään. Järjestämme toiminnallisia tapahtumia, jossa on tilaisuus tutustua ja kokeilla vanhoja ja uusia toimintamuotojamme. Jäsenten aktivoimiseen etsitään uusia keinoja.

Tiedotus

Toiminnasta tiedotetaan Reimari- lehdessä lähes viikoittain, samoin yhdistyksen kevät- ja syyskokouksista ilmoitetaan Reimarissa. Yhdistyksellä on käytössä kotisivut ja Facebook. Lisäksi muita tiedottamistapoja ovat uudet kehitteillä olevat/ avautuvat mediat ja Kymi – Vuoksen latualueen yhteisesitteet. Kanoottivajan seinällä on ajankohtaista asiaa melonnasta.

Talkootyö

Talkootyötä tehdään tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan. Ja mahdollisia sponsoreita pyritään hankkimaan.

Hallinto ja talous

Yhdistys pitää sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä. Johtokunta kokoontuu kevät- ja syyskaudella noin kerran kuussa. Toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

Toiminta-avustusta haetaan Haminan kaupungilta.

 

Avantouinti

Vanhastaan tiedetään avantouinnin hyvinkin virkistävää ja terveyttä edistävää. Avantoon pulahtamisen virkistävä ja piristävä vaikutus johtuu kylmän antamasta hormoniruiskeesta: stressihormonien eritys lisääntyy suurissa lämpötilavaihteluissa. Koska avantouinti parantaa verenkiertoa ja kudosten aineenvaihduntaa, se hidastaa myös solujen vanhenemista ja säilyttää esimerkiksi ihon kimmoisuutta. Säännöllisesti uivien perusverenpaine laskee merkittävästi. Myönteiset vaikutukset kuitenkin häviävät, jos avantouinti lopetetaan. Mitä avantouimarin elimistössä tapahtuu?

Ruskeaa rasvaa?

Tutkijat olettavat, että avantouimareiden elimistössä on aktiivista ruskeaa rasvaa. Säännöllisen avantouinnin ansiosta ihmiselle voi kehittyä lihasvärinästä riippumatonta lämmöntuotantoa, jossa ruskealla rasvalla on pääosa. Se taas parantaa toimintakykyä ja valppautta kylmässä.

Hormonit

Kylmäreseptorit iholla aktivoituvat avannossa. Avantoon pulahdettaessa tieto kylmästä menee hypotalamuksen lämmönsäätelykeskukseen, joka aktivoi sympaattista eli tahdosta riippumatonta hermostoa. Tällöin hermopäätteistä vapautuu noradrenaliinia, se taas aiheuttaa ihon ja raajojen pintaverisuonten supistumista. Tämän ansiosta elimistön lämmönhukka vähenee, johtuen siitä että lämpötilaero ihon ja veden välillä pienenee. Verisuonten supistuminen nostaa verenpainetta. Hypotalamuksen hormonit lisäävät aivolisäkkeen hormonituotantoa, mikä puolestaan lisää esimerkiksi lisämunuaisen ja kilpirauhasen toimintaa. Lisämunuaisesta vapautuu adrenaliinia ja kortisolia. Ne yhdessä noradrenaliinin kanssa säätelevät hiilihydraattien aineenvaihduntaa. Tällöin lyhyessä kylmäaltistuksessa elimistö käyttää juuri hiilihydraatteja lämmöntuotannon pääasiallisena polttoaineena.

Stressihormonien (adrenaliini, kortisoli ja noradrenaliini) tuotanto avannossa vähenee niillä, jotka harrastavat avantouintia säännöllisesti ja pitkään, 5-7 kertaa viikossa vähintään kuukauden ajan. Elimistö on sopeutunut kylmään, sillä lihasten verenkierto ja toiminta ovat parantuneet ja pintaverenkierto heikentynyt. Tällöin lämmönhukka on vähäisempää.

Psyykkistä virkistystä

Kylmästressi vaikuttaa mielialaa sääteleviin aivojen välittäjäaineisiin, kuten serotoniiniin ja dopamiiniin ja siksi avantouinti virkistää myös psyykkisesti. Aivolisäkkeestä vapautuu betaendorfiineja, jotka saavat aikaan mielihyvän tunteita ja lieventävät kipua.

Avantouinti sopii lähes kaikille, mutta jos kärsit sairaudesta, neuvottele ensin lääkärin kanssa. Lihaksistoa on hyvä lämmitellä ennen avantoon menoa. Sydän- ja verenpaineoireet saattavat estää avantouinnin.

Kaikki avantouinnin vaikutukset ovat yksilöllisiä. Avannossa käyntien määrästä, avannossa viipymisen kestosta ja saunomisesta avannon yhteydessä voi päättää jokainen itse. Kokeilemalla jokainen löytää oman tyylinsä ja tapansa. Sairaana tai alkoholin vaikutuksen alaisena ei avantoon saa misään tapauksessa mennä.

Suomen ladun perusohjeita avantouimiseen:

# Saunasta ei saa mennä suoraan avantoon , vaan kehon täytyy antaa ensin hieman viilentyä

# Avannossa kannattaa viipyä aluksi vain muutamia sekunteja

# Ensimmäisillä kerroilla kylmä vesi voi aiheuttaa normaalia ja vaaratonta hengityksen salpautumista, joka menee ohi.

# Saunomisen ja avannon jälkeen kannattaa pukeutua lämpimästi vilustumisen välttämiseksi

# Avantoon ei saa mennä alkoholin vaikutuksen alaisena eikä sairaana

# Avannossa käyntien määrä, avannossa viipymisen kesto, sekä se käykö saunasta vai ilman ovat yksilöllisiä valintoja ; omaa kehoaan kannattaa kuunnella, jotta oppii tietämään mikä sopii itselle

# Kaikki avantouinnin vaikutukset ovat yksilöllisiä

# Lapsikin voi olla innostunut avantouinnista. Jos se on hänelle mieluisaa – anna hänen kokeilla!

# Avantouinti voi aiheuttaa riippuvuutta!